NASIL YAPILDIĞIMIZ

SART von Rohr’da neredeyse bir asırlık bilgi birikiminin tarihi

SART Von Rohr, 23 Haziran 2030’da tam bir asırlık olacak ve 100. yılını kutlayacaktır.

SART Von Rohr 90 yılı aşkın bir geçmişte, endüstriyel akışkan kontrolünün “tüm alanlarında” benzersiz bir bilgi birikimi kazanmış ve bu bilgi birikimle ürünler ortaya koymuştur.

SART Von Rohr’un bu eşsiz bilgi birikimi, 1930’dan beri bünyesinde yer almış binlerce çalışanın araştırmaları, projeleri ve deneyimleriyle kademeli olarak geliştirildi.

Mühendisler, teknikerler, kıdemli teknisyenler veya kalifiye işçiler demeden tüm herkes, on binlerce müşteriyi memnun etmek amacıyla SART Von Rohr bilgi birikimini geliştirmek için deneyim ve bilgisiyle yıllarca katkıda bulundu.

SART Von Rohr’un hakim olduğu tüm endüstriyel akışkanlar arasında, endüstride çok yaygın olan bir akışkan özellikle çok iyi bilinmektedir: Bu akışkan şüphesiz ki çok çeşitli endüstriyel tesiste ve amaçla kullanılan buhardır.

Buhar kontrolünde çözümler ve ürünler sunarak Fransız endüstrisini 20. yüzyılın büyük bölümünde eşsiz değere taşıyan iki şirket SART ve SIC, 1985 yılına kadar buhar prosesinde/kontrolünde sektörde liderdi.

* SART (Société Alsacienne de Réglage Thermique)

* SIC (Société Industrielle des Charmille)

Bu şirketlerden SART, 1938’de kondenstop üretmeye başlamıştır. Diğer lider SIC ise 1947’de BYVAP B1 termobimetal termostatik buhar kapanı icat etmiştir.

SART (Société Alsacienne de Réglage Thermique) 1947

SART <Société Alsacienne de Réglage Thermique> , 23 Haziran 1930’da Strazburg’da kuruldu. Faaliyet alanı, termostatik sıcaklık kontrol cihazlarının tasarımı ve üretimiydi. Strazburg’daki birkaç yıllık faaliyetin ardından SART, Mulhouse bölgesindeki müşterilerine yakınlaşmaya karar verdi ve böylece 1935’te Bitschwiller les Thann’a taşındı. Aralık 1935’te SART, yepyeni bir su / buhar karıştırma vana konseptini sundu. Bu vanada soğuk su ile sıcak su veya soğuk su ile buhar karıştırılabiliyordu. Bu ürün, o dönemde bir devrim niteliğinde bir gelişimdi.

SART 1938’de ilk kondenstopunu üretirken, bu süreçte tüm endüstriyel akışkanlar için kontrol vanaları konusunda da bilgi birikimini devamlı geliştirmiştir. Bu süreçte SIC, BYVAP markası altında dünyanın en çok pazarlanan termobimetal kondenstop serisini geliştirdi ve 1985’te daha fazlasını üretti. Yılda 100.000 kaliteli termobimetal buhar kapanı.

Bütün büyük Fransız endüstri/proses hikayesi SART’ın kondenstopları, kontrol vanaları sayesinde ve aynı zamanda SIC’nin BYVAP buhar kapanları ile inşa edilmiştir.

SART, 1930 gibi erken bir tarihte termostatik kontrol vanalarında teknoloji geliştirmeye başlamış ve  “Manurhin’in % 95 yan kuruluşu” haline geldiği 1938 yılından sonra bu alanda daha ciddi gelişimler göstermiştir.

SART’ın Manurhin macerasında üreteceği ilk buhar ekipmanları kondenstoplar olmuş ve bunu basınç regülatörleri takip etmiştir.

II. Dünya Savaşı’nda, çalışanları ve üretim sahası işgalci güçler tarafından DWM’de çalışması talep edilince, SART 1939’dan itibaren endüstriyel gelişimini durdurmuştur.

Ancak Kasım 1945’te üretime yeniden başlandı ve SART bir kez daha endüstriyel müşterilerine hizmet vermeye başladı.

SART, 1950’lerden itibaren enerji ve savunma pazarlarında giderek daha önemli bir oyuncu haline geldi. Sektörde, her geçen gün daha ilgi çekici ve zenginleştiren projeler çoğaldı.

SART 1960
SART 1960

1970’lerde enerji tasarrufu konusu SART’a buhar konusundaki uzmanlığını güçlendirme fırsatı vermiştir.

Çok ihtiyaç açıcı oluşan sektörü ve her zaman fazlasını talep eden müşteriyi memnun etmek için yeni ürünler tasarlanmış ve üretilmiştir. Termostatik kondenstoplar, debi ölçerler, manyetik seviye göstergeleri bu anlamda ufukta belirmiştir.

Ancak SART, araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlar ve mühendislerinin kızgın buhar prosesi üzerindeki yoğun çalışmaları sayesinde en fazla ilerlemeyi 1980’lerde kaydetmiştir. Bu dönemde, SART mühendisleri tarafından çeşitli genleşme ve akışkan soğutucu vanalar ile yüksek kısma oranına sahip daldırmalı tip buhar soğutucuları geliştirilmiştir.

1994 yılında SART, yüksek kaliteli endüstriyel kontrol vanalarının tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış İsviçreli şirket olan “VON ROHR” u satın almıştır.

VON ROHR‘un satın alınması, SART’ın özellikle teknolojisi benzersiz olan pnömatik aktüatörler alanındaki uzmanlığının güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Daha sonra SART von Rohr, bu pnömatik aktüatörleri geliştirmek için çok yatırım yapmıştır.

Bu yeni bilgi birikimiyle, VON ROHR şirketinde mevcut olan yetenekleri en iyi şekilde entegre etmek isteyen SART, kurumsal adını SART VON ROHR şeklinde değiştirmeye karar vermiştir.

SART Von Rohr

SART Von Rohr, kuruluşundan itibaren teknik bilgi birikimini pekiştirmeye odaklandı. Bu noktada küreselleşmenin ve Fransız müşterilerinin satın alma davranışındaki değişiklik nedeniyle temel zayıf noktasını da geliştirmesi gerektirdiğini unuttu: “İletişim ve reklam”.

Bu nedenle, ticari olarak çok agresif, “İletişim ve reklamcılık” konusunda çok eğitimli, ancak teknik bilgisi çok zayıf olan uluslararası rakiplerle karşı karşıya kalan birçok müşteri cazip geldi.

SART Von Rohr, rekabet gücü ile aynı zamanda iletişimini de güçlü bir şekilde artırmak zorunda kaldı.

SART Von Rohr, rekabet gücünü korumak için Bitschwiller Les Thann’daki tarihi Fransız fabrikasında yeniden sanayileştirme için çok ağır yatırımlar yaptı.

Birkaç yıl önce SART Von Rohr’a katılan CEO Erick BRAQUET’ in termobimetal kondenstoplarda bilgi birikimini yeniden keşfettiği BYVAP markasının 2007 yılında satın almıştır.

BYVAP ve SART Von Rohr’un birleşik uzmanlığı, 2008’de yeni bir termobimetal kondenstop ortayta çıkardı.: BTX, GMA, BTHP buhar kapanları ve yeni bir termostatik kondestop, CTX.

2008 ve 2015 yılları arasında, tarihi fabrikanın tamamı yenilenmiştir:

– 2008 yılında tüm makineler modern makinelerle değiştirildi,

– Tüm tarihi binalar yıkılmış ve 2008 ve 2015 yıllarında en son çevre standartlarını karşılayan daha işlevsel binalar ile değiştirilmiştir.

SART Von Rohr, endüstriyel dönüşümünü tamamlamak için 2007’de araştırma ve geliştirmeye de yoğun bir şekilde yatırım yaptı.

Tarihsel bilgi birikimine güçlü bir şekilde dayanarak, tüm SART Von Rohr ürün yelpazesi 2008 ile 2012 arasında yenilenmiş, standartlaştırılmış ve yeniden sanayileştirilmiştir.

Tarihsel bilgi birikimini sermayeye dönüştüren ve geliştirmeye devam eden SART Von Rohr, birçok yeni ürünü modernize etti veya yarattı: Buhar soğutucular, yüksek basınçlı valfler, pompalar ve pompa tuzakları vb.

Başarılarının gücü üzerine SART Von Rohr, 2017 yılında hem organizasyon hem de makinelerinin ve üretim araçlarının değiştirilmesi (montaj, test, vb.).

2018 yılında SART von Rohr, Türkiye’de ticari bir kuruluşla başlayan ve 2019 yılında İZMİR banliyölerinde bir sanayi kuruluşuyla devam eden yeni bir uluslararası macera başlatma kararı aldı.

İlk çalışmaların ardından Türkiye pazarı için ilk ürünlerin üretimine Ocak 2020’de başlandı.

Özetle : 

SART Von Rohr’un geçmişi, hedefi her zaman müşterilerini sürdürülebilir ve kaliteli ürünler ve çözümler sunarak memnun etmek olan, 90 yılı aşkın bir geçmişe dayanan çoklu bilgi birikimi ile dünya çapında tanınan bir şirketin tarihidir.