kullanım Koşulları

1. Uygulama kapsamı

1.1 SART Von Rohr, SART Von Rohr web sitelerindeki bu kullanım koşullarını ve tüm metinleri, verileri, görüntüleri, uygulamaları, araçları, logoları, dizinleri, veri tabanlarını, listeleri ve diğer bilgi ve içerikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirebilir.

1.2 SART Von Rohr web sitelerinin bilgi ve içeriklerinin kullanımına ve SART Von Rohr web sitelerinin kullanımına bu Kullanım Koşulları uyarınca münhasıran izin verilmektedir.

1.3 SART Von Rohr web siteleri ve bilgiler ve içerikleri, yalnızca ikamet ettikleri ülkede ve uyruklarında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca bunlara erişme yetkisine sahip kişilere ayrılmıştır. Bu tür bir erişimin yasadışı olduğu bir ülkeden SART Von Rohr web sitelerine erişime izin verilmez.

2. Sınırlı erişim

2.1 SART Von Rohr web sitelerine ve içerilen bilgi ve içeriklere erişim sadece kayıtlı kullanıcılara verilebilir. Kullanıcılar her zaman kayıt olma hakkına sahip değildir.

SART Von Rohr, SART Von Rohr web sitelerine ve burada bulunan bilgi ve içeriklere ücretsiz erişim için bir kayıt şartı getirme hakkını saklı tutar. Ayrıca SART Von Rohr, kayıtlı kullanıcıların SART Von Rohr web sitelerine erişimini herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme veya engelleme hakkını saklı tutar.

2.2 Kayıt gerekliyse, kullanıcı gerçek bilgi vermekle yükümlüdür. Kayıt yapıldığında, kullanıcı bir isim ve şifre alabilir. Kayıtlı kullanıcı, erişim verilerine üçüncü şahısların erişemeyeceğinden emin olmalıdır.

2.3 Kullanıcı, dilediği zaman SART Von Rohr FRANCE kayıtlı ofisine yazılı olarak kaydının silinmesini talep edebilir. Bu durumda, SART Von Rohr tüm kullanıcı verilerini mümkün olan en kısa sürede silecektir.

3. Teknik tavsiye

3.1 SART Von Rohr web sitelerinin içeriği, yalnızca SART Von Rohr, ürünleri, çözümleri ve hizmetleri hakkında genel bilgiler için sağlanmıştır ve teknik tavsiye veya kullanım talimatları sağlamayı amaçlamaz. SART Von Rohr ürünleri, çözümleri ve hizmetleriyle ilgili herhangi bir özel talep için lütfen doğrudan SART Von Rohr merkez ofisi ile yazılı olarak iletişime geçin.

3.2 SART Von Rohr web sitelerinin bilgileri ve içerikleri, hiçbir koşulda SART Von Rohr şirketlerinin sözleşmeli tekliflerini temsil etmez.

3.3 Bir kullanıcının SART Von Rohr web sitelerinden birine erişmesi, onu SART Von Rohr müşterisi yapmaz.

4. Bilgi ve içeriklerin kullanımı

SART Von Rohr sitelerinde toplanan bilgiler hiçbir koşulda hiçbir şekilde desteklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz veya kullanıma sunulamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz.

5. Fikri Mülkiyet

5.1 SART Von Rohr web sitelerinin bilgileri ve içerikleri telif hakkı ile korunmaktadır.

5.2 Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça verilen haklar haricinde, özellikle telif hakları, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili tüm haklar, unvanlar ve beyanlar ile tüm diğer haklarla ilgili tüm haklar SART Von Rohr web sitelerindeki bilgiler ve içerikler SART Von Rohr’a aittir.

Bu nedenle, ne SART Von Rohr web sitelerinin bilgi ve içerikleri ne de belgelerin indirilmesi, kopyalanması, yazdırılması, değiştirilmesi, çoğaltılması veya bu tür bilgi ve içeriklerin başka bir şekilde kullanılması SART Von Rohr tarafından herhangi bir lisans için zımni bir anlaşma olarak yorumlanmayacaktır veya her türlü diğer kullanım hakları.

6. Sorumluluğun reddi

SART Von Rohr, SART Von Rohr web sitelerinin bilgilerinden ve içeriklerinden elde edilen sonuçlara ve sonuçlara dayalı olarak kullanımdan, kurulumdan veya diğer herhangi bir ürün uygulamasından ve çözümlerinden kaynaklanan hasarlar için tüm sorumluluğu reddeder.

7. Veri koruma

SART Von Rohr, üçüncü şahısların kişisel verilerinin korunmasına büyük önem verir ve veri koruma yasalarına uyar.

Daha fazla bilgi için Veri Koruma Politikası’na bakın.

8. Son hükümler

8.1 Fransız hukuku geçerlidir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun uygulanması hariç tutulmuştur.

8.2 Yetkili yargı yetkisi, SART Von Rohr FRANCE’nin kayıtlı ofisidir.